ค่ายบันไดกวี รุ่นที่ 3 เปิดรับสมัครแล้ว

ตามที่คณะกรรมการโครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ประเภทกวีนิพนธ์ได้ดำริจัดโครงการบันไดกวี เพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีความรู้ความสามารถด้านกวีนิพนธ์ที่มีชั้นเชิงทางวรรณศิลป์ โดย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้สนับสนุนการดำเนินโครงการ ทั้งนี้โครงการบันไดกวีจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสเยาวชนไทยเข้าใจรูปแบบ ฉันทลักษณ์ของกวีนิพนธ์ไทยมีความสามารถในการสร้างสรรค์กวีนิพนธ์ที่มีชั้นเชิงทางวรรณศิลป์ โดยคณะกรรมการดำเนินโครงการฯ เห็นสมควรจัด โครงการบันไดกวี รุ่นที่ ๓ สำหรับเยาวชนและครูอาจารย์ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ในวันที่ ๒๐-๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ บ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม

สำหรับในปีนี้ท่านสามารถส่งผลงานและสมัครเข้าร่วมโครงการ ออนไลน์ ได้ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

ดาวน์โหลดจดหมายเชิญและข้อมูลการสมัครแบบออฟไลน์คลิกที่นี่


ส่งผลงานออนไลน์ (สำหรับนักเรียน) เข้าร่วมโครงการค่ายบันไดกวี รุ่นที่ 3 คลิกที่นี่


ส่งผลงานออนไลน์ (สำหรับครู/อาจารย์) เข้าร่วมโครงการค่ายบันไดกวี รุ่นที่ 3 คลิกที่นี่


 

ท่านที่มีปัญหาในการส่งผลงานออนไลน์ สามารถโทรสอบถามได้ที่โทร 02-648-2909 ในเวลาราชการ