หมวด: สาระความรู้ (KM)

หัวใจรักการอ่าน จากบ้านสู่ชุมชน

หัวใจรักการอ่าน จากบ้านสู่ชุมชน เยื่ยมชมชุมชนในจังหวัดน่าน โดยการประสานความร่วมมือกับ กศน. จังหวัดน่าน เพื่อนกระตุ้นให้ชุมชนมีการตื่นตัว และให้ความสำคัญกับการอ่านมากขึ้นในชุมชน ขอบคุณข้อมูลจาก หนังสือสกุลไทย ฉบับที่ 3166

เพชร-เกียรติศักดิ์ หนูหลง อีกหนึ่ง ‘ยอดกล้า’ ของค่ายกล้าวรรณกรรม

เพชร-เกียรติศักดิ์ หนูหลง เยาวชนคนเก่ง จากโรงเรียนพัทลุง อีกหนึ่ง ‘ยอดกล้า’ ของค่ายกล้าวรรณกรรม ซึ่งเป็นกิจกรรม ‘ต่อยอด’ จากโครงการประกวดหนังสือดีเด่น ‘เซเว่นบุ๊คอวอร์ด’ ที่จัดขึ้นต่อเนื่องทุกปี โดยบริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) จับมือกับ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย และ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมี คุณวันทนีย์ นามะสนธิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด มหาชน ผู้ใหญ่ใจดี เป็นผู้ขับเคลื่อนค่ายกล้าวรรณกรรม 

วารสารโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ภาคีกล้าวรรณกรรม

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จัดทำวารสารนำเสนอ กล้าวรรณกรรม หลังจากที่นักเรียนได้เข้ารับการอบรม สานต่อกล้าวรรณกรรมเข้าสู่โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

ปาฐกถาพิเศษด้านการอ่าน โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ

ปาฐกถาพิเศษด้านการอ่าน โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในกิจกรรมพิเศษ งานรับโล่พระราชทานรางวัลหนังสือดีเด่น “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด” ครั้งที่ 11 วันที่ 28 สิงหาคม 2557 ณ  ห้องบอลรูม โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล