หมวด: ส่งเสริมการอ่าน

โครงการโรงเรียนรักการอ่าน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา

ในวันที่ 2-3 กันยายน 2559 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สำนักการศึกษา เทศบาลนครนครราชสีมา จัดโครงการโรงเรียนรักการอ่าน ให้กับคณะครู-อาจารย์ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา ณ โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) เทศบาลนครนครราชสีมา มีผู้เข้ารับการอบรมกว่า 100 คน

ภาษาและวัฒนธรรมทางหนังสือของไทยในขุนช้างขุนแผน

ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด มหาชน ร่วมกับ สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ศูนย์วรรณคดีศึกษาและศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานภาษาและวัฒนธรรมทางหนังสือของไทยในขุนช้างขุนแผน ณ ห้อง ๑๑๑ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวร สิกขโกศล ผู้รวบรวมและชำระต้นฉบับตัวเขียนขุนช้างขุนแผนที่สมบูรณ์ที่สุด และคุณเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูล ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ เป็นวิทยากรในการ ปาฐกถาครั้งนี้

ซีพี ออลล์ จัดค่ายยอดกล้า หนุนเยาวชนพัฒนางานเขียนวรรณกรรม

ในวันที่ 18-19 มิถุนายน 2559 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย จัดการอบรมขยายผลกล้าวรรณกรรม : เรียนรู้ต่อยอดเรื่องสั้น-นวนิยาย สารคดี และกวีนิพนธ์ ณ บ้านผู้หว่าน จ. นครปฐม โดยโครงการยอดกล้าวรรณกรรม (การอบรมขยายผลกล้าวรรณกรรม : เรียนรู้สู่โลกเรื่องสั้น สารคดี กวีนิพนธ์) จัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2552 (ตรงกับโครงการกล้าวรรณกรรม รุ่นที่ 6) โดยการประสานความร่วมมือระหว่างบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) สำนักกิจกรรมสังคม และสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ทั้งนี้เป็นการขยายผลของโครงการกล้าวรรณกรรม เพื่อนำเยาวชนรางวัลยอดกล้า 3 ประเภท คือ ยอดกล้าเรื่องสั้น ยอดกล้าสารคดี และยอดกล้ากวีนิพนธ์ จากโครงการกล้าวรรณกรรม มาเข้าค่ายพัฒนาการเขียนในรูปแบบเข้มข้น

อบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครู ผู้ปกครอง และนักเรียน เทศบาลเมืองทุงส่ง

ในวันที่ 27-29 เมษายน 2559 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับเทศบาลเมืองทุ่งสง จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูเทศบาล เรื่องศิลปะการเล่านิทาน และการสร้างสื่อส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กเล็ก และโครงการเล่านิทาน อ่านหนังสือ สื่อสร้างเด็กฉลาด ให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง มีผู้เข้าร่วมกว่า 200 คน ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง

ซีพีออลล์ ต่อยอดการเขียนวรรณกรรม ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา

ในวันที่ 19-20 เมษายน 2559 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา ต่อยอดการเขียนวรรณกรรม ให้กับผู้ต้องขัง เพื่อเป็นการพัฒนางานเขียนให้กับผู้เข้าอบรมกว่า 50 คน โดยคุณชมัยภร แสงกระจ่าง ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรศิลป์ คุณขจรฤทธิ์ รักษา นักเขียนรางวัลศิลปาธร เป็นวิทยากร โดยการอบรมในครั้งนี้ทางด้าน คุณนรีภพ สวัสดิรักษ์ บรรณาธิการบริหารนิตยสาร สกุลไทย ได้ขอเข้าสัมภาษณ์ นางชฏาพร รักษาทรัพย์ ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา เกี่ยวกับการส่งเสริมการศึกษาให้กับผู้ต้องขัง เพื่อสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพ เมื่อพ้นโทษต่อไป

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โรงเรียนบ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ)

ในวันที่ 14-18 ธันวาคม 2558 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับโรงเรียนบ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ) จัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับครูและนักเรียนที่สังกัดเขตบางเขน รวม 7 โรงเรียน โดยคุณวันทนีย์ นามะสนธิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ มีผู้เข้ารับการอบรมกว่า 100 คน

โครงการสร้างสื่อเพื่อส่งเสริมการอ่านบูรณาการทุกกลุ่มสาระ

ในวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2558 บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับเทศบาลเมืองทุ่งสง จัดโครงการสร้างสื่อเพื่อส่งเสริมการอ่านบูรณาการทุกกลุ่มสาระ ด้วยศิลปะการเล่านิทาน สืบสานสำนวนไทย ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง จัหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีผู้เข้าอบรมแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มครูเทศบางนครทุ่งสง และกลุ่มนักเรียนเทศบาลนครทุ่งสง กว่า 200 คน

ซีพี ออลล์ จัดค่าย “บันไดกวี”

ซีพี ออลล์ จัดค่าย “บันไดกวี” หนุนเยาวชนและครูอาจารย์ร่วมสืบสานมรดกไทยด้านกวีนิพนธ์ไทย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจกรรมสังคม และคณะกรรมการโครงการหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ประสานความร่วมมือกันดำเนินโครงการบันไดกวี คัดเลือกเยาวชนและครูอาจารย์จากทั่วประเทศ รวม 94 คน เข้าค่ายปฏิบัติการเรียนรู้กลยุทธ์การเขียนฉันทลักษณ์ของกวีนิพนธ์ไทย จากศิลปินแห่งชาติและกวีซีไรต์

โครงการส่งเสริมการอ่าน “แม่ลูกผูกพัน อ่านทุกวันบันทึกทุกคืน”

ในวันที่ 8 กันยายน 2558 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองคาย มอบป้ายบ้านรักการอ่าน และชุมชนรักการอ่าน ในโครงการส่งเสริมการอ่าน “แม่ลูกผูกพัน อ่านทุกวันบันทึกทุกคืน” เพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่สมเด็จพระนงาเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ ศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการอ่าน โรงเรียนเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง

ในวันที่ 17-18 สิงหาคม 2558 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ เทศบาลเมืองทุ่งสง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับข้าราชการครู ในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสงกว่า 120 คน ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นการพัฒนาและเพิ่มทักษะในการสอนให้กับครูในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง