หมวด: Book Start

“ซีพีออลล์” สานสายใยรักในครอบครัว ด้วยกิจกรรม “เล่านิทานและพับกระดาษ”

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน  2557 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจกรรมสังคม และชมรมหนังสือเล่มแรก ซีพี ออลล์ ร่วมกันดำเนินโครงการพ่ออ่าน บ้านอุ่น ตอน “สอนวาดรูปกับลูก” ครั้งที่ 2 ด้วยกิจกรรมเล่านิทานและพับกระดาษ เพื่อสานสายใยรักในครอบครัวระหว่างพ่อแม่ลูก  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นกว่า 30 คน จาก 20 ครอบครัว  ณ ประชุมชั้น 11 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์   โดยมีคุณวันทนีย์ นามะสนธิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักกิจกรรมสังคม  บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม

พ่ออ่าน บ้านอุ่น สานสายใยรัก จากพ่อสู่ลูกน้อย

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจกรรมสังคม  ชมรมหนังสือเล่มแรก ซีพี ออลล์  และมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก ประสานความร่วมมือกันดำเนินโครงการพ่ออ่าน บ้านอุ่น จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการรวม 3 ครั้งโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ  มุ่งส่งเสริมให้พ่อที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้และทักษะด้านกระบวนการนำ หนังสือสู่เด็ก สำหรับโครงการพ่ออ่าน  บ้านอุ่น ครั้งที่ 3 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 11 อาคาร ซีพี ทาวเวอร์  โดยมีคุณชูศิลป์ จิรวงศ์ศรี รองกรรมการผู้จัดการ สำนักบริหารกลางกระจายสินค้า  บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และประธานชมรมหนังสือเล่มแรก ซีพี ออลล์    ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการอบรม